Drzewniak stawia na kwalifikacje

Data publikacji: 28.07.2023 r.

blog naglowek 11 08 2023 v1
Drzewniak stawia na kwalifikacje

Od wielu lat środki z Funduszy Europejskich przeznaczane są na cele związane z nauczaniem młodych ludzi oraz rozwojem infrastruktury szkolnej. Dostosowanie kształcenia uczniów do aktualnych potrzeb rynku pracy służy podniesieniu ich kwalifikacji zawodowych. Korzysta z tego miedzy innymi młodzież z Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, gdzie dzięki wykorzystaniu nowego sprzętu, pomocy dydaktycznych oraz organizacji szkoleń, podwyższa się jakość kształcenia.

Szkoły coraz częściej korzystają ze wsparcia nowoczesnego sprzętu i nowych technologii jako narzędzi ułatwiających nauczanie. Mają one ogromny wpływ na rzeczywistość szkolną, ponieważ podnoszą efektywność procesu edukacyjnego.

Nowe rozwiązania 

Szkoła powinna przygotować młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Nowoczesny proces dydaktyczny opiera się w dużym stopniu na umiejętnościach i postawach pozwalających w efektywny i bezpieczny sposób rozwiązywać problemy i przekazywać praktyczną wiedzę. Przekonali się o tym dyrekcja, nauczyciele i uczniowie uczestniczący w projekcie współfinansowanym z Funduszy Europejskich. Projektem pn. „Drzewniak stawia na kwalifikacje” zostało objęte Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Projekt zakładał specjalistyczne kursy i szkolenia, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli „Drzewniaka”. Szkoła zyskała również nowoczesne wyposażenie do pracowni usług fryzjerskich, pracowni żywieniowej, pracowni logistycznej oraz pracowni technologii drewna. Przeprowadzono szkolenia z zakresu księgowości dla przyszłych logistyków, kurs baristy oraz lekcje rzeźbienia w owocach i warzywach dla techników żywienia, kurs na obrabiarkach dla techników technologii drewna oraz perfekcyjne techniki strzyżenia i kurs wizażu dla techników usług fryzjerskich. Zorganizowano również staże zawodowe ze stypendium dla każdego ucznia. Staże zostały zorganizowane w miejscowych firmach z powiatu radomszczańskiego o profilu zbieżnym do kierunku kształcenia uczniów. Dzięki udziałowi w projekcie młodzi radomszczanie mogli nieodpłatnie podnieść swoje kwalifikacje i uzyskać dodatkowe kompetencje w swoim zawodzie. Doskonalenie kompetencji objęło również grono pedagogiczne. Przeprowadzone szkolenia pogłębiły wiedzę nauczycieli w obszarze wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy z młodzieżą. 

Kolejny krok

Szkoła aktualnie realizuje kolejny projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Rozwój Centrum Kształcenia Zawodowego w Drzewniaku”. Dzięki udziałowi w tej inicjatywie szkoła zyskała nowoczesny sprzęt oraz rozpoczęła współpracę z uczelniami wyższymi – SGGW w Warszawie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, a także z lokalnymi przedsiębiorstwami. Dzięki realizacji projektu uczniowie oraz nauczyciele uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach, takich jak: Complete Barber Workshop, szkolenie trychologiczne, szkolenie dla tapicerów, kurs z dietetyki, szkolenie z kuchni molekularnej, kuchnia Fit, a także kurs z fotowoltaiki, pomiarów elektrycznych i wymagania dla lutowanych zespołów elektronicznych. Grono pedagogiczne również podniesie swoje kompetencje, dwoje nauczycieli podjęło studia podyplomowe z zakresu dietetyki i poradnictwa żywieniowego. Nowocześnie wyposażona zostanie pracownia tapicerska, fryzjerska, gastronomiczna, elektryczna, elektroniczna oraz pracownia materiałoznawstwa i technik przetwarzania drewna. Nowoczesne metody nauczania, zwłaszcza wykorzystanie profesjonalnego sprzętu, umożliwiają przyswojenie większej ilości informacji niż lekcje prowadzone w tradycyjnym stylu. Postęp techniczny dotyczy wszystkich sektorów rynku i musi się to przekładać na wyposażenie szkół. Udział w projektach przyczynia się do podniesienia jakości kształcenia młodzieży oraz wzmacnia umiejętności praktyczne absolwentów, co zwiększa ich szansę na znalezienie zatrudnienia w przyszłości. Całkowita wartość obu projektów wyniosła ponad 2,2 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich niemal 1,9 mln zł.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top