Rozwój pracowników dzięki Funduszom Europejskim

Data publikacji: 10.08.2023 r.

blog naglowek 08 08 2023 v1
Rozwój pracowników dzięki Funduszom Europejskim

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty wspierające rozwój pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców oraz ich przystosowanie do zmian społeczno-gospodarczych. Wnioski można składać do 21 sierpnia 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na październik 2023 r. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 135 705 000,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi: 85%. Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 15%.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

Ostatnie lata przyniosły głębokie zmiany na rynku pracy. Bez sukcesywnego doskonalenia swoich umiejętności utrzymanie się na stanowisku jest trudne. Dofinansowanie szkoleń dla pracowników ma zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby, które nie posiadają kompetencji adekwatnych do wymagań zmieniającej się gospodarki. Dodatkowo, stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników to jeden z ważniejszych elementów strategii firm, który decyduje o ich konkurencyjności. Zapewnienie możliwości rozwoju stanowi więc ważne wyzwanie dla zarządów firm i przedsiębiorców. Uzyskane w projekcie dofinansowanie będzie można przeznaczyć na usługi rozwojowe w postaci kursów, szkoleń oraz doradztwa. Może to być na przykład realizacja usługi szkoleniowej dostępnej w Bazie Usług Rozwojowych, takiej jak kurs języka obcego czy szkolenie dla instruktorów fryzjerstwa. Wsparcie może być skierowane do pracowników, pracodawców oraz dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Usługi nie mogą dotyczyć obowiązkowych szkoleń wynikających z przepisów prawa.

Kto może otrzymać dofinansowanie?  

O dofinansowanie mogą starać się jednostki administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, przedsiębiorstwa, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz instytucje wspierające biznes. Należy pamiętać, że wnioskodawca oraz ewentualny partner muszą posiadać siedzibę na terenie województwa łódzkiego. 

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Usługi rozwojowe dla pracowników” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top