Dofinansowania na organizację kształcenia zawodowego

Data publikacji: 09.08.2023 r.

blog naglowek 08 08 2023 v2
Dofinansowania na organizację kształcenia zawodowego

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty stawiające sobie za cel rozwój kształcenia zawodowego młodzieży oraz dorosłych. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na listopad 2023 r. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 3 316 016,00 EUR, co stanowi 15 000 000,00 zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona, natomiast maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85%.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na dostosowanie szkolnictwa zawodowego do aktualnych potrzeb rynku pracy. Dotyczy to kształcenia młodzieży oraz dorosłych, a także zdobywania oraz uzupełniania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w wyspecjalizowanych ośrodkach doskonalenia zawodowego. Na dotacje będą mogły liczyć projekty, które dotyczą budowy, przebudowy, modernizacji, remontu lub adaptacji budynków do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dofinansowanie można również przeznaczyć na doposażenie placówek w specjalistyczny sprzęt, urządzenia oraz pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznej nauki zawodu. Remonty i przebudowy powinny zostać przeprowadzone tak, by możliwie najpełniej odtworzyć w placówkach naturalne warunki pracy. 

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

W konkursie mogą wziąć udział ośrodki kształcenia dorosłych, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa. Organizowane wsparcie może być przeznaczone dla szkół lub placówek kształcenia zawodowego z wyłączeniem szkół specjalnych. Wniosek mogą złożyć instruktorzy praktycznej nauki zawodu, nauczyciele oraz kadra szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dotyczy to też pracodawców, pracowników, uczniów lub słuchaczy. Wsparcie przeznaczone jest również dla mieszkańców Obszaru Transformacji Województwa Łódzkiego, czyli 35 gmin z powiatu bełchatowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, łaskiego, pajęczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego oraz Piotrkowa Trybunalskiego. Są to w szczególności pracownicy kompleksu energetycznego w Bełchatowie – Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” oraz Elektrowni Bełchatów, którzy są zagrożeni utratą pracy w wyniku zaprzestania eksploatacji złóż węglowych.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Społeczeństwo w transformacji” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027.  

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top