Moc filmu w Łodzi

Data publikacji: 21.07.2023 r.

baner1
Moc filmu w Łodzi

W Polsce stale rośnie liczba inwestycji współfinansowanych przez Fundusze Europejskie. Środki przeznaczane są między innymi na cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Łódź realizuje projekt poszerzający miejską ofertę kulturalno-edukacyjną – Narodowe Centrum Kultury Filmowej. Utworzona zostanie interaktywna wystawa stała oraz zbudowany zostanie zespół sal kinowych wraz z systemem komunikacyjnym. Funkcjonowanie Centrum pobudzi zainteresowanie szeroko pojętą kulturą filmową oraz upowszechni multimedialny dorobek kinematografii polskiej i światowej. Otwarcie planowane jest pod koniec 2023 r.

Poszerzona oferta kulturalno-edukacyjna Narodowego Centrum Kultury Filmowej uzupełnia i rozwija ofertę „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi, a podniesienie jakości usług kulturalnych i turystycznych zapewnia dostępność do zasobów dziedzictwa kulturalnego szerokiej grupie odbiorców.

Narodowe Centrum Kultury Filmowej

Film w Łodzi czuje się praktycznie na każdym kroku. Przy Grand Hotelu znajduje się Aleja Gwiazd, przyszli aktorzy studiują w Szkole Filmowej, a secesyjne budynki są tłem wielu scen w polskim kinie. Stąd pomysł na stworzenie miejsca, w którym będą się odbywały projekcje, akademie filmowe, festiwale i spotkania z ludźmi filmu. Powstające w kompleksie EC-1 Centrum zajmie większość przestrzeni wschodniego budynku – część parteru oraz piętra od II do IV. Wielkie hale podzielono wewnętrznymi stropami, a na wydzielonych piętrach powstają nie tylko sale wystawiennicze, ale także kino z trzema salami. Poszerzenie oferty umożliwi mieszkańcom Łodzi atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz spowoduje wzrost atrakcyjności turystycznej miasta.

Historia kina

Zwiedzanie Narodowego Centrum Kultury Filmowej rozpoczynać się będzie w przestronnym foyer. Stąd wyruszać będzie wyprawa w świat kina ścieżką edukacyjną o nazwie „Kino Polonia”. Schodząc w dół z poziomu IV na II zwiedzający będą mogli obejrzeć oryginalne rekwizyty, kostiumy, elementy dekoracji, sprzęt techniczny i dokumenty, a także plakaty, neony filmowe, bilety i czasopisma. Poznają historię filmu i wybitnych twórców tego gatunku – reżyserów, aktorów, operatorów, producentów czy kompozytorów. Sale wystawiennicze będą utrzymane w kolorystyce czarno-białej, charakterystycznej dla dawnych filmów. Zespół sal kinowych będzie składać się z trzech sal kina studyjnego będącego przestrzenią prezentacji ambitnego repertuaru filmowego, organizacji festiwali, przeglądów i spotkań z twórcami.

Materia kina

Kolejną ścieżką edukacyjną będzie „Materia kina” z interaktywną ekspozycją poświęconą kolejnym fazom realizacji produkcji filmu, jego ewolucji w kontekstach kulturowych oraz przemianom zachodzących w technologii produkcji filmowej. Będzie to kilkanaście stanowisk z interaktywnymi grami i zabawami. Dostępne będą programy edukacyjno-warsztatowo-demonstracyjne oraz eksponaty opisujące język filmu. W budynku planowana jest również restauracja i przestrzeń do twórczych spotkań i rozmów.

Wartość projektu wyniosła ponad 35 mln zł, w tym wartość dofinansowania to ponad 17,5 mln zł. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich Łódź wraz z Narodowym Centrum Kultury Filmowej będzie służyć integracji mieszkańców miasta, promować kinematografię i wspierać proces budowania tożsamości lokalnej.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top