Dobry start przedszkolaka

Data publikacji: 30.06.2023 r.

BLOG NAGLOWEK 27 06 4
Dobry start przedszkolaka 

Placówki edukacyjne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka, na kształtowanie się jego osobowości, wrażliwości i umiejętności. Równie istotny jest dostęp do miejsc w przedszkolach i jakość opieki przedszkolnej. Gmina Osjaków w powiecie wieluńskim pozyskała dofinansowanie z Funduszy Europejskich w wysokości niemal 700 tysięcy złotych na utworzenie, wyposażenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w Folwarku Raduckim. Przeniosą się tam przedszkolaki z obiektu z Kolonii Raduckiej. 

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w powiatach województwa łódzkiego promuje się edukację wysokiej jakości, która ma miejsce w przedszkolach, w szczególności w przedszkolach wiejskich.

Przedszkole w wiejskiej gminie

Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć dostęp do edukacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku maluchów ze środowiska wiejskiego, gdzie często świadomość rodziców, co do konieczności uczestnictwa dzieci w edukacji przedszkolnej, jest bardzo niska. Dzięki Funduszom Europejskim powstaje coraz więcej placówek, a dzieci coraz częściej uczestniczą w zajęciach edukacyjnych już od wczesnych lat życia. W Folwarku Raduckim na potrzeby oddziału przedszkolnego przeznaczono budynek komunalny. Dzięki pracom budowlanym obiekt diametralnie zmienił oblicze. Wsparcie Funduszy Europejskich umożliwiło stworzenie zarówno miejsca edukacji przedszkolnej, jak i rozwinięcie nowoczesnej bazy dydaktycznej dla najmłodszych mieszkańców gminy. Dzieci w wieku 3,4 i 5 lat mają do dyspozycji atrakcyjne zabawki, pomoce edukacyjne oraz wygodne meble. Przedszkole jest bezpieczne, estetyczne, kolorowe i przyjazne dla wszystkich podopiecznych. Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich w budynku komunalnym powstała placówka edukacyjna, która pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewnia dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Kulisy remontu 

W budynku przedszkola wdrożono najwyższej jakości rozwiązania technologiczne, wyposażono go w ekologiczne źródła energii, takie jak pompy ciepła i fotowoltaika. Roboty budowlane objęły między innymi prace rozbiórkowe i murarskie, przebudowę dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Placówka jest obiektem całorocznym, dlatego istotne było bardzo dobre jej zaizolowanie, w tym celu wykonano kompleksową termomodernizację. Dostosowano obiekt do wymogów przeciwpożarowych. Przedszkole zostało też przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez wykonanie pochylni oraz montaż platformy przyschodowej. Zagospodarowano również teren wokół budynku, wykonano ogrodzenie, dojścia i dojazdy. Znalazło się miejsce na zielony ogród, posadzono w nim krzewy, zamontowano elementy małej architektury oraz utworzono bezpieczny plac zabaw.

Dzięki realizacji projektu powstało kolejne wiejskie przedszkole wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Tym samym Fundusze Europejskie umożliwiły dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami, udział w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, a ich rodzicom pracę zawodową. Korzystają z tego nauczyciele i sama placówka wychowania przedszkolnego, ale najważniejsze są dzieci i to one są największymi beneficjentami Funduszy Europejskich. Wartość projektu wyniosła ponad 1,6 mln zł, w tym dofinansowanie to niemal 700 tys. zł.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top