Wszechstronna edukacja inwestycją w przyszłość dzieci

Data publikacji: 16.12.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 20 12 22 2
Wszechstronna edukacja inwestycją w przyszłość dzieci

 

Placówki edukacyjne mają ogromny wpływ na rozwój dziecka, na kształtowanie się jego osobowości, wrażliwości i umiejętności. Równie istotny jest dostęp do miejsc w przedszkolach i jakość opieki przedszkolnej. Dzięki realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja” łowickie przedszkola pozyskały ponad pół miliona złotych na wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w powiatach województwa łódzkiego promuje się edukację wysokiej jakości, która ma miejsce w przedszkolach, w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych.

Wyrównanie szans

Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym powinny mieć dostęp do edukacji. Jest to szczególnie istotne w przypadku maluchów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki Funduszom Europejskim powstaje coraz więcej placówek, a dzieci coraz częściej uczestniczą w zajęciach edukacyjnych już od wczesnych lat życia. Od 1 września w trzech łowickich przedszkolach realizowany jest projekt unijny pn. „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja”. To Przedszkole nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia”, Przedszkole nr 3 „Pszczółka Maja” i Przedszkole nr 1 „Stokrotka”. Placówki te pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące, zapewniają dzieciom możliwość zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. W ramach projektu ich oferta edukacyjna rozszerzona zostanie o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównania stwierdzonych deficytów. Baza dydaktyczna doposażona zostanie w specjalistyczny sprzęt, materiały i pomoce dydaktyczne. W ramach projektu kadra nauczycielska podniesie swoje kompetencje niezbędne do pracy z dziećmi, w tym dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach i kursach.

Nauka i zabawa bez barier

Dzięki Funduszom Europejskim nauczyciele mają możliwość realizacji wskazanych w orzeczeniach form wsparcia. W Przedszkolu nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi „Jaś i Małgosia" umiejętnie łączy się naukę z zabawą, tak by maluchy wydobyły z siebie pokłady kreatywności i samodzielnego myślenia. Dzieje się tak na przykład podczas zabaw outdoorowych, gdzie podczas robienia babek dzieci poznają właściwości piasku, a przy okazji sadzenia cebulek doskonalą umiejętność liczenia. Podczas treningu umiejętności społecznych uczą się, jak reagować na swoje emocje, jak komunikować się z innymi ludźmi, jak radzić sobie w trudnych chwilach i jak współpracować w grupie. Rozwiązują matematyczne łamigłówki i odbywają muzyczne podróże, wszystko w formie zabawy. Całościowy, harmonijny rozwój dzieci wspierają zajęcia przeprowadzane Metodą Dobrego Startu, które mają na celu usprawnienie funkcji wzrokowych, słuchowych, a także dotykowo-kinestetyczno-ruchowych poprzez wzajemną ich integrację. Realizacja projektu unijnego „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja” wspiera aktywne uczestnictwo dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, w zajęciach prowadzonych przez specjalistów oraz rozwinięcie nowoczesnej bazy dydaktycznej dla realizacji edukacji przedszkolnej dla najmłodszych mieszkańców gminy Łowicz. Fundusze Europejskie umożliwiają dzieciom udział w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, a ich rodzicom spokojną pracę zawodową. Z projektu korzystają nauczyciele i same placówki wychowania przedszkolnego, ale najważniejsze są dzieci i to one są największymi beneficjentami unijnych funduszy.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top