Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zatwierdzone!

Data publikacji: 09.12.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 08 12 22
Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zatwierdzone!

 

Mamy to! Komisja Europejska w Polsce zatwierdziła nowe Fundusze Europejskie dla województwa łódzkiego. Region tym samym zyskał 2 mld 745 mln euro ze środków Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Program ma na celu między innymi wesprzeć województwo łódzkie w transformacji klimatycznej, tak by region stał się bardziej przyjazny dla środowiska. Aż 1,7 mld euro zostało przeznaczone na inwestycje w transport, infrastrukturę zdrowotną i kulturalną oraz pomoc finansową dla przedsiębiorców.

 

Nowe Fundusze Europejskie w ramach Sprawiedliwej Transformacji

 

W ramach Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027 aż 369,5 mln euro na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. To proces, który obejmują szereg działań społecznych. W obszarze Sprawiedliwej Transformacji poszukuje się nowych sposobów na przekształcenie gospodarki w bardziej zrównoważoną, nastawioną na walkę ze zmianami klimatu. To także środki potrzebne na zabezpieczenie praw pracowniczych, a także na stworzenie technologii potrzebnych do usprawnienia sposobów produkcji.

Nowe inwestycje – jeszcze lepsze Łódzkie

Fundusze Europejskie, kwotą aż 1,7 mld euro, mają wesprzeć działania związane z inwestycjami w infrastrukturę transportową, zdrowotną oraz kulturalną. Część tej kwoty zostanie przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców w celu rozwoju biznesu, zaplecza technologicznego, usprawnienia systemów produkcyjnych i na jeszcze wiele innych inicjatyw. W Łódzkiem inwestujemy w biznesy oraz wspieramy zdrową konkurencję rynkową, by stać się regionem jeszcze bardziej atrakcyjnym dla ludzi przedsiębiorczych.

Wsparcie społeczne, szkolenia i stypendia

W ramach przyjętych Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027, przeznaczono aż 658 mln euro na tzw. działania miękkie. Środki te będzie można wykorzystać w inicjatywach związanych z ogólnym wsparciem społecznym. Co więcej, będą one też służyły jako dofinansowanie do szkoleń pracowników, a także kursów służących przekwalifikowywaniu. Pieniądze te będą też przeznaczone na stypendia dla studentów. Między innymi tych, którzy wykazują się szczególnie wysokimi wynikami w nauce bądź ich prace zostaną docenione przez odpowiednie organy związane z Funduszami Europejskimi.

Fundusze Europejskie nie tylko dla Łódzkiego

Nowe programy na lata 2021-2027 zostały przyjęte nie tylko dla województwa łódzkiego, ale też dla innych, regionów w Polsce, m.in.: Śląskiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego i Dolnośląskiego. Łączna kwota, zaproponowana przez Komisję Europejską dla wszystkich województw w Polsce, wynosi aż 153 mld złotych! Środki przeznaczone będą m.in. na wsparcie mieszkańców z obszarów uznawanych za górnicze. Pieniądze mają również na celu dofinansowanie inicjatyw służących zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych, a także innych wspierających ochronę środowiska.

Fundusze Europejskie dla lepszej przyszłości

Kwota przekazana Łódzkiemu przez Komisję Europejską, pozwala na dalszy rozwój oraz uruchomienie nowych inicjatyw. To inwestycja nie tylko w lepszą przyszłość województwa łódzkiego, ale przede wszystkim całej Polski. Wszystko poprzez wsparcie dofinansowaniem strategicznych, z punktu widzenia przemysłu, usług oraz ekologii, obszarów.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top