Rusza nowy konkurs na zakup lub modernizację taboru kolejowego w Łódzkiem

Data publikacji: 25.11.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 23 11 2022 2
Rusza nowy konkurs na zakup lub modernizację taboru kolejowego w Łódzkiem

 

Szybszy dojazd do pracy? Więcej połączeń kolejowych? Komfortowa podróż między miastami? Teraz to wszystko będzie możliwe! Wszystko dzięki możliwości uzyskania dofinansowania na zakup lub modernizacje taboru kolejowego na terenie województwa łódzkiego. Wnioski o dofinansowanie można składać od 16 grudnia do 23 grudnia 2022 roku.

Konkurs na dofinansowanie na zakup lub modernizację taboru kolejowego

Uprawnione podmioty mogą od 16 grudnia 2022 roku, składać wnioski umożliwiające uzyskanie dofinansowania do rozwoju taboru kolejowego w poszczególnych regionach województwa łódzkiego. Do składania wniosków o dofinansowanie uprawnione są:

  • jednostki samorządu terytorialnego, a także związki i stowarzyszenia jednostek samorządów terytorialnych,
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  • zarządcy infrastruktury kolejowej lub dworcowej,
  • przedsiębiorcy.

W ramach konkursu można uzyskać do 85% finansowania danego projektu Na konkurs przeznaczonych jest ponad 1,5 mln złotych z Funduszy Europejskich.

Wnioski można składać do 23 grudnia 2022 roku, z kolei przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051, Łódź w Biurze Podawczym znajdującym się na parterze. Możliwe jest też wysłanie wniosku za pomocą specjalnego generatora do Instytucji Organizującej Konkurs. Więcej informacji o sposobie składania podań można znaleźć w Regulaminie konkursu.

Możliwości, jakie daje dofinansowanie

W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na modernizację bądź zakup taboru kolejowego, a także wsparcie zaplecza technicznego, które służy do obsługi taboru. Uzyskanie finansowania możliwe jest w przypadków projektów służących przede wszystkim użyteczności publicznej. Zmodernizowany lub zakupiony tabor powinien funkcjonować przede wszystkim na terenie województwa łódzkiego.

Zgłoszone do konkursu projekty będą oceniane na podstawie kryteriów ujętych w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 i w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

Rozwój połączeń regionalnych w Łódzkiem

Chociaż miasto Łódź stanowi centrum województwa łódzkiego to jednak nie można zapomnieć o tym, że na terenie tego regionu leży o wiele więcej zarówno dużych, jak i małych miejscowości. Konieczne jest więc utrzymanie między nimi odpowiedniej komunikacji. Wiele ludzi musi bowiem dojechać do innego miasta do pracy a uczniowie niekiedy dojeżdżają do szkół położonych w nieco większej odległości od ich miejsca zamieszkania. Także studenci muszą dostać się na swoje uczelnie bez przeszkód. W tym celu konieczny jest ciągły rozwój taboru kolejowego, jako jednego z filarów komunikacji zbiorowej w Łódzkiem. To dzięki kolejom zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, jak i studenci mogą mieć pewność, że dotrą na zajęcia, a osoby aktywne zawodowo zdążą na czas do swojej pracy!

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top