Dofinansowania unijne na odnawialne źródła energii w Bełchatowie

Data publikacji: 10.11.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 07 11 22 1
Dofinansowania unijne na odnawialne źródła energii w Bełchatowie

 

Odnawialne źródła energii to ekologiczna alternatywa dla paliw kopalnych. Wykorzystanie energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, czy biomasy niesie ze sobą wiele zalet. Przyczynia się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, dywersyfikacji dostaw energii oraz uniezależnienia od niestabilnych rynków paliw kopalnych. Skorzystają na tym mieszkańcy Bełchatowa – miasto otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Niemal 10 milionów złotych przeznaczono na realizację inwestycji z zakresu OZE, w tym montaż instalacji fotowoltaicznej, budowę pomp ciepła oraz kotłów na biomasę.

Mieszkańcy Bełchatowa, którzy w zeszłym roku zadeklarowali chęć założenia instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energii, będą mogli skorzystać z dotacji sięgającej 85 % kosztów netto.

Ochrona środowiska naturalnego

Proekologiczna polityka Unii Europejskiej sprzyja rzeczywistym działaniom mającym na celu poprawę jakości otaczającego nas środowiska naturalnego. Do województwa łódzkiego trafiają na ten cel kolejne fundusze. Finansowane są między innymi działania w zakresie produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Projekty te mają na celu zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprawę jakości powietrza, a także ogólną poprawę stanu środowiska w regionie. Tym samym polepszają się warunki życia i zdrowie mieszkańców województwa łódzkiego.

Odnawialne Źródła energii dla Bełchatowa

W 2021 roku miasto przystąpiło do konkursu dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Dzięki zwiększeniu puli funduszy na realizację programu, do Bełchatowa trafi niemal 10 milionów złotych. Środki zostaną rozdzielone pomiędzy mieszkańców, którzy wcześniej zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie. Na etapie zbierania wniosków 340 osób było zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej, ponad 50 pompami ciepła i 7 kotłami na biomasę. Niektórzy wyrazili gotowość do skorzystania z dofinansowania dwóch źródeł. Wymiana starych, tradycyjnych pieców na paliwo stałe, czy montaż pomp ciepła wiąże się z dużym obciążeniem finansowym. Dzięki wsparciu unijnemu mieszkańcy Bełchatowa, którzy złożyli wnioski, będą mogli skorzystać z dofinansowania i jedynie 15% wartości inwestycji netto plus VAT sfinansować z wkładu własnego.

Zielony powiat bełchatowski

W ramach I edycji projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Bełchatów” współfinansowanego z Funduszy Europejskich zainstalowano na terenie posesji mieszkańców gminy 108 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej, 122 instalacje fotowoltaiczne i 14 kotłów na biomasę. Kolektory słoneczne przetwarzają promieniowanie słoneczne w energię cieplną, która ogrzewa wodę użytkową. Mogą obniżyć koszty podgrzewania wody użytkowej nawet o 90 %. Instalacje fotowoltaiczne uniezależniają od dostawców prądu, co przekłada się na realne korzyści w domowym budżecie. Kotły na biomasę gwarantują natomiast niskie koszty ogrzewania dzięki wykorzystaniu odnawialnych zasobów, takich jak kawałki drewna, pellet, czy ziarna zbóż. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich każdy z nas może korzystać z rozwiązań, które poprawiają komfort codziennego życia. W społeczeństwie wzrasta również świadomość, że poprzez ekologiczne rozwiązania wspólnie dbamy o środowisko.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top