LEŚNY OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT W KOLE JUŻ GOTOWY BY NIEŚĆ POMOC PODOPIECZNYM

Data publikacji: 06.10.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 06 10 2022 1
LEŚNY OŚRODEK REHABILITACJI ZWIERZĄT W KOLE JUŻ GOTOWY BY NIEŚĆ POMOC PODOPIECZNYM

 

Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kole, działający przy Leśnej Osadzie Edukacyjnej, jest już otwarty i oficjalnie gotowy na niesienie pomocy chorym zwierzętom z całego regionu. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt został zmodernizowany i otrzymał nowe wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i leczenia dzikich zwierząt z całego województwa.

Symboliczne otwarcie ośrodka miało miejsce 18 września 2022 roku.

Pomoc leśnym zwierzętom

Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kole prowadzi swoją działalność na terenie Nadleśnictwa Piotrków i już od 2005 roku niesie pomoc różnym gatunkom zwierząt. Placówka ta, funkcjonująca przy Leśnej Osadzie Edukacyjnej, zajmuje się leczeniem i rehabilitacją dzikich zwierząt z województwa łódzkiego i umożliwia im bezproblemowy powrót do środowiska naturalnego. W Osadzie Edukacyjnej natomiast, prowadzone są zajęcia edukacyjne o tematyce przyrodniczo-leśnej. Z tego powodu, na terenie osady można spotkać żywe zwierzęta – dzikie oraz domowe – które ze względu na swój stan nie mogą zostać wypuszczone na wolność. Ci stali podopieczni ośrodka pomagają w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Leśnej Osadzie Edukacyjnej.

Troska o faunę z Funduszami Europejskimi

Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt to wielofunkcyjny, całoroczny i wieloizbowy budynek weterynaryjno-rehabilitacyjny, posiadający zaplecze administracyjne i socjalne. Prace budowlane na terenie ośrodka zakończyły się w 2021 roku i objęły także wyposażenie Leśnego Gabinetu Weterynaryjnego i sali zabiegowej w niezbędny sprzęt weterynaryjny. W ramach projektu zakupiono nowe woliery dla ptaków oraz kojce dla ssaków. Dodatkowo, modernizacji uległ także teren wokół ośrodka, obejmujący m.in. parking i zjazdy drogowe. Wybudowano również studnię głębinową oraz biologiczną oczyszczalnię ścieków, które zostały podłączone do budynku Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt. Projekt współfinansowany z dotacji unijnych umożliwił także zakup i instalację wyposażenia koniecznego do prawidłowego funkcjonowania całego obiektu. Dzięki wsparciu Funduszy Europejskich, Leśny Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt w Kole posiada obecnie sprzęt niezbędny do ratowania życia i zdrowia zwierząt, zawierający m.in. aparat RTG, USG, stół operacyjny oraz sprzęt do badania krwi i znieczulania.

Całkowita wartość modernizacji Leśnego Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt wyniosła ponad 4 miliony złotych, a ponad 2,1 miliona złotych zostało dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top