NOWE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH MOLECOLAB

Data publikacji: 16.09.2022 r.

BLOG NAGLOWEK nowe centrum badań
NOWE CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH CHORÓB CYWILIZACYJNYCH MOLECOLAB

 

5 września uroczyście otwarto nowe Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych MOLecoLAB. Jest to kolejna inwestycja w kampusie Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uroczystości otwarcia przewodniczył Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Radzisław Kordek, zaś sama uroczystość była połączona z dyskusjami panelowymi dotyczącymi innowacji i współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

W laboratoriach MOLecoLAB będą prowadzone prace badawczo-rozwojowe oraz terapie, skupiające się między innymi na projektowaniu innowacyjnych produktów i usług diagnostyczno-terapeutycznych, a także realizowaniu współpracy z przemysłem na poziomie krajowym i zagranicznym. Jest to o tyle istotne, że w dalszej perspektywie wypracowane rozwiązania zostaną wprowadzone w jednostkach lekarskich.

Celem inwestycji jest również konsolidacja potencjału naukowo-badawczego Uniwersytetu Medycznego i stworzenie nowych przestrzeni do prowadzenia badań o charakterze interdyscyplinarnym. Dodatkowym atutem są tutaj przyjazne środowisku technologie, co również obniży koszty eksploatacji budynku.

Budynek MOLecoLAB został zaprojektowany w formie modułów laboratoryjnych, które zostały podzielone na odrębne jednostki. Są to: Laboratorium Badań Chorób Cywilizacyjnych, Laboratorium Skuteczności i Bezpieczeństwa Leków, Laboratorium Analizy Materiałów Biomedycznych, Laboratorium Technologii Medycznych Clean Room oraz Laboratorium Living LAB.

Dzięki badaniom molekularnym i analizie materiału biologicznego, który będzie pobierany od pacjentów pracujący tam specjaliści będą mogli rozwijać współczesną medycynę i diagnostykę. To pozwoli na identyfikację czynników chorobotwórczych, takich jak bakterie czy wirusy. Ważnym aspektem działalności laboratoriów MOLecoLAB będzie diagnozowanie chorób metabolicznych i wykrywanie predyspozycji zwiększających ryzyko rozwoju danego schorzenia, co jest istotne w przypadku spersonalizowania skutecznego leczenia pacjentów.

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Jego wartość to 75 mln zł, a dofinansowanie RPO WŁ: 41, 6 mln zł.

Uzupełnieniem uroczystego otwarcia laboratorium MOLecoLAB był występ zespołu „Nastrojeni”, zaś zaproszeni goście mieli również okazję zobaczyć sąsiadujący z obiektem inkubator przedsiębiorczości MediHUB. Zrealizowany projekt wpisuje się także w strategię zrównoważonego rozwoju, realizowaną na przestrzeni lat w Uniwersytecie Medycznym, bowiem nowa infrastruktura badawcza jest elementem dopełniającym istniejące już zasoby Uczelni.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top