WRZEŚNIOWY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REHABILITACJI KRĘGOSŁUPA

Data publikacji: 02.09.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 02 09 2022 2
WRZEŚNIOWY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REHABILITACJI KRĘGOSŁUPA

 

Już we wrześniu rusza kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących rehabilitacji medycznej, która ułatwia powrót do pracy i umożliwia wydłużenie aktywności zawodowej w województwie łódzkim. W ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, projekty zajmujące się rehabilitacją chorób grzbietu i kręgosłupa będą mogły otrzymać wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konkurs jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Rehabilitacja kluczem do poprawy stanu kręgosłupa

Konkurs o dofinansowanie do projektów rehabilitacji leczniczej jest skierowany przede wszystkim do podmiotów województwa łódzkiego, które zajmują się rehabilitacją chorób grzbietu i kręgosłupa, wywołanych przez siedzący tryb pracy. Zaliczają się do nich w szczególności:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
  • instytucje naukowe,
  • jednostki badawczo-rozwojowe,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty ekonomii społecznej, legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

Z udziału w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski wyłączone są osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie przepisów odrębnych.

Wnioski o dofinansowanie do programów rehabilitacji chorób grzbietu i kręgosłupa można składać od 5 września br. od godz. 00:00 do 12 września br. do godz. 14:00 za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej efs-fundusze.lodzkie.pl. Jest to jedyny sposób zgłoszenia projektu do konkursu – wnioski złożone w innej formie nie będą brane pod uwagę. Po założeniu swojego konta w generatorze, wnioskodawca może rozpocząć wypełnianie formularza o unijne dofinansowanie do swojego projektu.

Pomoc z Funduszy Europejskich

„Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego zakresie chorób grzbietu i kręgosłupa, do których predysponuje lub nasila objawy siedzący charakter pracy” to kolejna odsłona polityki zdrowotnej w Łódzkiem. W ramach konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przeznaczy ponad dwa miliony złotych dofinansowania z Funduszy Europejskich. Maksymalny poziom dofinansowania do każdego zgłoszonego projektu to 94%, w tym wsparcie finansowe Europejskiego Funduszu Społecznego 85%. Wkład własny musi stanowić minimalnie 6%. W ramach przedmiotowego konkursu wartość dofinansowania projektu musi przekraczać 100 tysięcy euro.

Rozstrzygnięcie programu jest przewidywane na październik/listopad 2022 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w Serwisie Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego (rpo.lodzkie.pl) oraz w regulaminie konkursu.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top