FUNDUSZE EUROPEJSKIE MODERNIZUJĄ STRAŻNICE OSP W GMINIE UNIEJÓW

Data publikacji: 29.07.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 29 07 2022
FUNDUSZE EUROPEJSKIE MODERNIZUJĄ STRAŻNICE OSP W GMINIE UNIEJÓW

 

Termomodernizacja strażnic należących do Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach, Orzeszkowie i Woli Przedmiejskiej powoli dobiega końca. Kopleksowe zmiany w budynkach OSP na terenie gminy Uniejów nie byłyby możliwe bez dotacji unijnych, które wspierają rozwój powiatu poddębickiego i całego województwa. Fundusze Europejskie aktywnie przyczyniają się do poprawy efektywości energetycznej budynków użyteczności publicznej, co również przekłada się na ochronę środowiska naturalnego i zapewnia lepszą jakoś życia mieszkańcom regionu.

 

Zmodernizowane strażnice

Projekt termomodernizacji strażnic objął wymianę instalacji elektrycznej, w tym wykonanie instalacji fotowoltaicznej, ochrony przeciwpożarowej i przepięciowej. W ramach projektu, w budynkach zainstalowano także zasilanie i okablowanie nowych urządzeń oraz wymieniono instalację odgromową i uziemiającą. Najbardziej pracochłonną częścią inwestycji była kompleksowa przebudowa zadaszenia wymagająca gruntownych zmian, wśród których znalazły się m.in. docieplenie istniejących stropów oraz całkowita wymiana konstrukcji dachów.

W ramach inwestycji przeprowadzono również rozległe prace elewacyjne, m.in. całkowitą wymianę stolarki drzwiowej i okiennej. Nieszczelne okna i drzwi są bowiem główną przyczyną strat ciepła w budynkach, które tym samym nie spełniają przyjętych norm termoizolacji. Może to prowadzić do niepotrzebnego przegrzewania obiektu i nadmiernych strat energii cieplnej. Ściany zewnętrze strażnic docieplono, natomiast zewnętrzą elewację budynków wykończono kaieniem wapiennym. Użycie tego materiału nawiązuje do historycznego budownictwa regionalnego Uniejowa i ukazuje odrębność architektoniczną gminy.

Finalizacja projektu

Termomodernizacja budynków należących do OSP na terenie gminy Uniejów trwa od początku jesieni ubiegłego (2021) roku. Opóźnienie remontu strażnic było wywołane wzrostem cen materiałów budowlanych oraz problemami z zaopatrzeniem. Obecnie jednak prace budowlane w obiektach mają się już ku końcowi. Poprawa efektywności energetycznej strażnic w gminie Uniejów znacząco przyczyni się do obniżenia zapotrzebowania na ciepło i energię w budynkach. To z kolei zminimalizuje emisję CO₂ i innych zanieczyszczeń do atmosfery, chroniąc środowisko naturalne. Projekt termomodernizacji strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Uniejów został dofinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Fundusze Europejskie dla OSP

Fundusze Europejskie dbają o bezpieczeństwo mieszkańców wszystkich regionów województwa łódzkiego poprzez wspieranie działalności lokalnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W ramach unijnej pomocy, wiele gmin w Łódzkiem otrzymało nowe specjalistyczne samochody ratowniczo-gaśnicze, które mają służyć strażakom w codziennej pracy i ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia. Dofinansowania z dotacji unijnych umożliwiają ciągły rozwój regionu łódzkiego i podnoszą poziom bezpieczeństwa ekologicznego i społeczności lokalnej, oraz poprawiają warunki pracy strażaków z regionalnych OSP.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top