REACT-EU – NOWY INSTRUMENT UNII EUROPEJSKIEJ NIWELUJĄCY SKUTKI PANDEMII

Data publikacji: 21.07.2022 r.

BLOG NAGLOWEK reacteu
REACT-EU – NOWY INSTRUMENT UNII EUROPEJSKIEJ NIWELUJĄCY SKUTKI PANDEMII

 

Inicjatywa REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) to plan Komisji Europejskiej, którego zadaniem jest ograniczenie społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19. REACT-EU powstał w ramach NextGenerationEU (NGEU), czyli tymczasowego instrumentu pobudzającego ożywienie gospodarki, który będzie uzupełnieniem długoterminowych programów finansowanych z budżetu UE na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

Głównym zadaniem NGEU jest naprawa bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią koronawirusa. Według założeń programu, Europa ma stać się bardziej ekologiczna, bardziej cyfrowa i odporniejsza. Na te cele, w ramach tymczasowego instrumentu NGEU, Unia Europejska przeznaczyła blisko 807 miliardów euro.

REACT-EU w pigułce

REACT-EU, jako nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, zakłada wsparcie w odbudowie spójności oraz terytoriów Europy i zapewnia dodatkowe środki dla programów na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, która dotknęła nas wszystkich. W ten właśnie sposób Unia Europejska wspiera każdy region i przeciwdziała pogłębianiu się różnic wywołanych nierównym ożywieniem gospodarczym. Jest to jeden z największych programów naprawczych uruchomionych w ramach NextGenerationEU.

Warto zaznaczyć, że poziom dofinansowania projektów dla tego instrumentu został ustanowiony na maksymalny poziom do 100%, co oznacza, że dany projekt może zostać całościowo sfinansowany z dotacji unijnych. Budżet przeznaczony na potrzeby inicjatywy REACT-EU wynosi 50,6 miliardów euro w ramach NGEU.

Wsparcie REACT-EU w Łódzkiem

W województwie łódzkim zakres interwencji REACT EU skupia się na trzech obszarach - REACT-EU dla przedsiębiorstw, REACT-EU dla odnawialnych źródeł energii oraz REACT-EU dla zdrowia.

W ramach pomocy dla przedsiębiorstw, dofinansowanie ze środków REACT-EU zostanie przeznaczone na wsparcie MŚP w zakresie odbudowy i zwiększenia odporności gospodarczej po kryzysie związanym z COVID-19. Wspierane będą także działania inwestycyjne, w szczególności związane z transformacją cyfrową, polegające na wdrożeniu technologii wykorzystującej technikę cyfrową i systemy informatyczne, oraz ekologiczną – m.in. zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw.

Zielona transformacja województwa łódzkiego w ramach REACT-UE sfinansuje działania w zakresie produkcji lub dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. Działania te będą mieć na celu przede wszystkim zmniejszenie emisyjności gospodarki, poprawę jakości powietrza, a także ogólną poprawę stanu środowiska w regionie.

REACT-EU dla zdrowia obejmie natomiast wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w Łódzkiem. Przełoży się to na poprawę w obszarze świadczeń zdrowotnych udzielanych mieszkańcom oraz pozwoli na niwelowanie skutków pandemii COVID-19. Dofinansowane zostaną działania związane m.in. z procesem leczenia pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 oraz ich rehabilitacją. Wsparcie otrzymują także podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w obszarze leczenia onkologicznego. Przewidziane dofinansowania dotyczą diagnostyki i leczenia na poziomie szpitalnym oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Te kompleksowe działania w ramach inicjatywy REACT-EU na terenie województwa łódzkiego mają na celu poprawę jakości życia oraz zdrowia jego mieszkańców. Dzięki inicjatywie REACT-EU każda osoba z regionu ma szansę na sprawniejsze poradzenie sobie ze skutkami pandemii i bardziej kompleksową opiekę medyczną oraz rehabilitację po przejściu choroby COVID-19. REACT-EU pomaga także budować lepszą przyszłość naszego regionu w Europie, bazując na wdrażaniu rozwiązań wspierających ochronę środowiska, propagując odnawialne źródła energii oraz cyfryzację.

REACT EU w województwie łódzkim jest wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w Osi Priorytetowej XIII „REACT-EU dla Łódzkiego”.

REACT-EU dla zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego

W ramach działania XIII.3 REACT-EU dla zdrowia, w Łódzkiem uruchomiono już nabór do trzech projektów:

  • „Modernizacja i przebudowa gabinetów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych”,
  • „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa Pacjentów”,
  • „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem pomieszczeń w pawilonie D Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Łodzi dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19”.

Formularz wniosku o dofinansowanie do projektów wraz z załącznikami można składać do 31.08.2022 roku w godzinach 8:00-15:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Więcej informacji o każdym projekcie znajduje się na stronie rpo.lodzkie.pl w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top