RE_OPEN UK – PROGRAM DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NIWELUJĄCY NEGATYWNE SKUTKI BREXITU

Data publikacji: 21.07.2022 r.

BLOG NAGLOWEK repenuk
RE_OPEN UK – PROGRAM DLA POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW NIWELUJĄCY NEGATYWNE SKUTKI BREXITU

 

15 lipca 2022 roku ruszyła pierwsza runda naboru do specjalnego programu Re_Open UK, który ma pomóc polskim przedsiębiorcom poradzić sobie z negatywnymi skutkami brexitu. Program realizuje Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Łączna kwota środków, które w ramach Re_Open UK zostaną przeznaczone dla polskich przedsiębiorców to 115 126 279 eur.

Sposób na brexit

Program Re_Open UK to pomoc udzielana przedsiębiorcom działającym na terenie Polski, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami brexitu.

Badania przeprowadzone przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną wśród polskich przedsiębiorców wskazują, że w odczuciu 90% ankietowanych trudności wynikające z brexitu bezpośrednio wpłynęły na ich działalnością rynkową, skalę zamówień i spadki przychodów. Skutkiem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej był także spadek liczby zamówień w polskich firmach nawet o 40%, co wprost przyczyniło się do zmniejszenia sprzedaży i przychodów.

Głównym celem programu Re_Open UK jest zniwelowanie negatywnych skutków gospodarczych polskich firm. Odpowiedzią jest ustanowiona przez KE tzw. pobrexitowa rezerwa dostosowawcza (BAR) o wartości blisko pół miliarda złotych.

4 typy projektów w Programie Re_Open UK

W ramach RE_Open UK przygotowano 4 typy projektów, które umożliwią przedsiębiorcom elastyczne korzystanie ze wsparcia Unii Europejskiej w ramach pobrexitowej rezerwy dostosowawczej:

  • Nowe kierunki eksportu – dofinansowanie udziału w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych (targach, imprezach wystawienniczych, misjach gospodarczych), dzięki którym przedsiębiorcy będą mogli wejść na nowe rynki zagraniczne z nową lub aktualną ofertą, a także pozostać na aktualnych rynkach z nową ofertą,
  • RE_START inwestycyjny – dofinansowanie działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, które szukają nowych kierunków rozwoju w pobrexitowej rzeczywistości. Firmy, które poprzez działania inwestycyjne chcą stworzyć ofertę skierowaną na nowe rynki zbytu, będą mogły sfinansować koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne.
  • Akcja adaptacja do zmian – dofinansowanie projektów, które mają na celu adaptację przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z brexitu, oraz projektów, dzięki którym firmy uzyskają profesjonalne doradztwo związane z możliwościami rozwojowymi,
  • Brexit bez straty – dofinansowanie projektów, w których przedsiębiorcy przedstawią koszty poniesione od 01 stycznia 2020 roku dotyczące dostosowania firm do nowych warunków wymiany handlowej z Wielką Brytanią. Katalog wydatków może dotyczyć działań inwestycyjnych, udziału w międzynarodowych imprezach wystawienniczych i misjach gospodarczych, oraz kosztów adaptacji i doradztwa w związku niwelowaniem negatywnych skutków brexitu.

Zgłoszenia do programu

Warto zaznaczyć, że Re_Open UK umożliwia składanie wniosków, które będą łączyły zarówno zadania miękkie, jak i inwestycyjne. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania zgłoszonego projektu może wynieść nawet do 100% kosztów kwalifikowanych – kosztem niekwalifikowalnym jest natomiast podatek VAT. Wnioski o dofinansowanie i udział w programie należy składać przez generator wniosków dostępny na reopen.biz.

Więcej informacji o programie i harmonogramie rund naboru znajduje się na stronie reopen.biz w zakładce „Nabory”.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top