ŁĘCZYCA Z DWOMA NOWYMI PROJEKTAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Data publikacji: 05.01.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 04 01 2
ŁĘCZYCA Z DWOMA NOWYMI PROJEKTAMI WSPÓŁFINANSOWANYMI Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 

Województwo Łódzkie oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi podpisały umowy z Miastem Łęczyca na dwa nowe projekty. Dzięki pierwszemu z nich podniesiona zostanie atrakcyjność turystyczna miasta. Z kolei drugie przedsięwzięcie zakłada pomoc osobom zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

W ramach zadania związanego z turystyką zmiany zajdą na terenie łęczyckiego Parku Miejskiego. Będą one polegały na budowie rekreacyjnego toru rowerowego z elementami skateplazy. Inwestycja stanowi część większego projektu, który w dużej mierze został już zrealizowany i dotyczył zagospodarowania obszarów rekreacyjnych nad łęczyckim zalewem. Jedna z najbardziej urokliwych lokalizacji w mieście doczekała się m.in. chodnika ze ścieżką edukacyjną dla dzieci, toru do pumptracku, altany koncertowej oraz stanowisk piknikowych.

Wartość całego zadania „Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczyca” to blisko 2 miliony złotych. Środki pozyskane z Funduszy Europejskich, pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pokryją prawie 1,4 miliona złotych tej kwoty.

Drugi z projektów, którego cel stanowi wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, otrzymał nazwę „Miasto Łęczyca stawia na rodzinę!”. Został on rozpoczęty od adaptacji na świetlicę środowiskową pomieszczeń łęczyckiej Szkoły Podstawowej nr 4. Prace adaptacyjne trwały przez listopad i grudzień 2021 roku i zostały już zakończone.

Działalność świetlicy będzie polegać na wspieraniu rodzin posiadających trudności w spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci z takich rodzin otrzymają w placówce pomoc w nauce, a także wezmą udział w szeregu zajęć dodatkowych, np. sportowych, językowych, czy kulinarnych. Na wsparcie będą mogli również liczyć rodzice dzieci, którzy skorzystają m.in. z poradnictwa psychologicznego oraz warsztatów z zarządzania domowym budżetem.

Wartość projektu wyniosła ponad 530 tysięcy złotych, zaś wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich przekroczyła kwotę 450 tysięcy złotych.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top