Województwo łódzkie walczy z wykluczeniem społecznym

Data publikacji: 28.11.2021 r.

BLOG NAGLOWEK25 11
Województwo łódzkie walczy z wykluczeniem społecznym

 

20 grudnia 2021 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu. Na dotacje będą mogły liczyć instytucje świadczące usługi społeczne i zdrowotne na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto może skorzystać z projektów

Wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Muszą być one także objęte usługami opiekuńczymi. Wśród działań, które będą mogły być świadczone są usługi dowożenia posiłków, usługi transportowe, teleopieka, wypożyczanie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego, usługi asystenckie, a także działania, które będą wspierać faktycznych opiekunów osób potrzebujących w sprawowaniu nad nimi codziennej opieki.

Kto może otrzymać dofinansowanie

W konkursie może wystartować kilka rodzajów potencjalnych beneficjentów. Pierwsza grupa to instytucje pomocy i integracji społecznej, np. domy pomocy społecznej, czy ośrodki pomocy społecznej. Drugą grupę stanowią jednostki samorządu terytorialnego, a także ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia. Do naboru mogą również zgłaszać się organizacje pozarządowe, które statutowo świadczą usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ostatnią z potencjalnych grup beneficjentów tworzą podmioty uwzględnione w ustawie o Działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Podmioty te również muszą posiadać w swoich statutach zapis o świadczeniu usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Ile wynosi dofinansowanie

Na organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi konkurs dostępne będą środki w wysokości prawie 10,3 milionów złotych. Maksymalny poziom dofinansowania jednego projektu wynosi 90 procent wartości jego wydatków kwalifikowanych, czyli tych, które podlegają refundacji. Oznacza to, że potencjalny beneficjent musi posiadać wkład własny w wysokości przynajmniej 10 procent wartości projektu.

Minimalna kwota, jaką może zostać dofinansowany pojedynczy projekt, to 461 920 złotych, z kolei poziom maksymalnego wsparcia nie może przekroczyć sumy 1 154 800 złotych.

Wnioski będą przyjmowane do 17 stycznia 2022 roku. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w maju. Wszystkie szczegóły na temat naboru znajdziesz na jego stronie konkursowej, która jest dostępna tutaj.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top