Do końca 2017 roku zawarliśmy 27 umów na realizację projektów rewitalizacyjnych, których łączna wartość wyniosła ponad 1 348 mln zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 638,5 ml zł.

 
Top