Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER - lista kolejnych wniosków

Data publikacji: 22.01.2016 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w dniu 21 stycznia  2016 r. opublikowana została informacja o wynikach konkursu w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - wersja 2.  (POWR.01.02.02-IP.17-10-001/15)
Informacja o wynikach jest dostępna na stronie instytucji ogłaszającej konkurs oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

 
Top