Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego przez Gminę Zgierz - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 20.04.2023 r.

Projekt „Zastosowanie energooszczędnego oświetlenia dróg publicznych na terenie Gminy Zgierz – II etap” złożony przez Gminę Zgierz w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-003/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

 
Top