Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Tuszyn - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 28.02.2023 r.

Projekt „Budowa świetlicy wiejskiej w Zofiówce w standardzie budownictwa pasywnego” złożony przez Gminę Tuszyn w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

 
Top