Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi - REACT-EU dla zdrowia

Data publikacji: 11.01.2023 r.

10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 14/23 wybrał do dofinansowania projekt nr RPLD.13.03.00-10-0003/22 pn. „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa Pacjentów” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-001/22, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.3 REACT-EU dla zdrowia.

 
Top