Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - REACT-EU dla zdrowia

Data publikacji: 08.12.2022 r.

Projekt „Rozbudowa Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej oraz utworzenie Oddziału Intensywnej Opieki Hematologicznej w celu poprawy dostępności i jakości świadczonych usług medycznych oraz bezpieczeństwa Pacjentów” złożony przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-001/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

 
Top