Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez WZZOZ Centrum Leczenia Płuc i Rehabilitacji w Łodzi - REACT-EU

Data publikacji: 11.01.2023 r.

10 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 15/23 wybrał do dofinansowania projekt nr RPLD.13.03.00-10-0001/22 pn. „Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem pomieszczeń w pawilonie D Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Łodzi dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19” złożony przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-003/22, Oś Priorytetowa XIII REACT-EU dla Łódzkiego, Działanie XIII.3 REACT-EU dla zdrowia.

 
Top