Zakończenie oceny formalnej projektu złożonego przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi - REACT-EU dla zdrowia

Data publikacji: 05.12.2022 r.

Projekt ,,Przebudowa wraz z rozbudową i wyposażeniem pomieszczeń w pawilonie D Szpitala Chorób Płuc im. Bł. O. Rafała Chylińskiego w Łodzi dla potrzeb rehabilitacji pulmonologicznej pacjentów, w tym dla pacjentów po przebytym COVID-19’’ złożony przez Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi w trybie pozakonkursowym w ramach naboru RPLD.13.03.00-IZ.00-10-003/22 uzyskał pozytywny wynik oceny formalnej.

 
Top