Przekazanie projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 do Komisji Europejskiej

Data publikacji: 16.03.2022 r.

W dniu 14 marca br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 190/22 przyjął kolejny projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dalej: FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko. We wtorek, 15 marca dokumenty te zostały oficjalnie przesłane do Komisji Europejskiej, co oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji programu.

FEŁ2027 określa główne obszary i szczegółowe kierunki działań na rzecz rozwoju województwa łódzkiego przy wykorzystaniu zaplanowanych dla regionu funduszy UE na lata 2021-2027. Dzięki FEŁ2027 do regionu trafi aż 2 636 312 374 EUR w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Przyjęta wersja programu została opracowana z uwzględnieniem większości uwag, postulatów i opinii zgłoszonych podczas konsultacji społecznych trwających od 2 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. Program posiada ponadto pozytywną opinię Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wraz z projektem FEŁ2027 do KE został także przesłany projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przyjęty uchwałą nr 189/22 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 marca 2022 r.

 

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (wersja z systemu elektronicznej wymiany danych SFC2021)
Projekt prognozy oddziaływania na środowisko do FEŁ2027
Wykaz skrótowców do projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 
Top