Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Pabianice pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice”

Data publikacji: 11.08.2022 r.

Projekt nr RPLD. 04.01.01-10-0001/21 pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” złożony przez Gminę Pabianice Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 738/22 z dnia 9 sierpnia 2022 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 1 950 000,00 PLN (w tym z EFRR 1 950 000,00 PLN) do kwoty 2 400 000,00 PLN (w tym z EFRR 2 400 000,00 PLN).

pdfInformacja o projekcie wybranym do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 (191KB)

 
Top