Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Powiat Pabianicki pn. „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21’’

Data publikacji: 11.08.2022 r.

Projekt nr RPLD.04.03.01-10-0002/21, pn. „Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21’’ złożony przez Powiat Pabianicki Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 664/22 z dnia 26 lipca roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 1 019 070,43 PLN (w tym z EFRR 1 019 070,43 PLN) do kwoty 5 181 806,79 PLN (w tym z EFRR 5 181 806,79 PLN).

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 (210KB)

 
Top