Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Miasto Zgierz - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno- gospodarczego regionu - ZIT

Data publikacji: 29.06.2022 r.

Projekt nr RPLD.06.03.01-10-0001/18, pn. . „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 598/22 z dnia 27 czerwca 2022 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 25 849 232,55 PLN (w tym z EFRR 25 849 232,55 PLN) do kwoty 27 849 232,55 PLN (w tym z EFRR 27 849 232,55 PLN).

pdfInformacja o projekcie (246KB)

 
Top