Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w trybie pozakonkursowym - rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego - ZIT

Data publikacji: 26.07.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.01-10-0001/18, pn. „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja Miasta Zgierza w celu rozwoju produktu turystycznego oraz rewitalizacji zdegradowanych terenów na obszarze ŁOM” złożony przez Gminę Miasto Zgierz Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr  689/21  z dnia 22.07.2021 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 24 477 704,44 PLN do kwoty 25 849 232,55 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top