Zaproszenie na dodatkowe spotkanie dotyczące projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) - 28.01.2022

Data publikacji: 25.01.2022 r.

Pragniemy zaprosić Państwa, a w szczególności partnerów społeczno-gospodarnych i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, na dodatkowe spotkanie poświęcone projektowi programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) wraz z projektem prognozy oddziaływania na środowisko.
Za nami formalne konsultacje społeczne ww. dokumentów (zakończone w dniu 9 stycznia br.), w trakcie których zorganizowano szereg spotkań konsultacyjnych, zarówno tych otwartych, jak i przeznaczonych dla określonych podmiotów, w wyniku których wpłynęły uwagi do dokumentów.
Chcemy, aby to spotkanie byłą dodatkową okazją przedstawienia Państwa spostrzeżeń i uwag wobec kierunków wykorzystania środków unijnych w regionie zaplanowanych w FEŁ2027.
Chcę podkreślić, iż każda Państwa opinia, jako potencjalnych beneficjentów i odbiorców pomocy UE, ma dla samorządu województwa łódzkiego szczególne znaczenie i pozwoli w większym stopniu dopasować program do zgłaszanych przez Państwa potrzeb, w miarę obowiązujących ram/zasad.
Zachęcam do aktywnego udziału w spotkaniu, które zostanie zorganizowane w dniu 28 stycznia 2022 r. w godzinach 10:00-12:00, za pomocą aplikacji do wideokonferencji Cisco Webex.
Przypominam jednocześnie, iż projekty dokumentów, które były przedmiotem konsultacji zamieszczono w zakładce „Zapoznaj się z dokumentami".
Zgłoszenie udziału proszę przesłać na adres: pr@lodzkie.pl . W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania.

 
Top