Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Data publikacji: 03.12.2021 r.

30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Wstępne konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 755/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 celem przedłożenia do konsultacji społecznych. Skonsultowanie ww. projektu dokumentu pozwoliło na zebranie uwag i opinii na temat założeń, kierunków rozwoju i form wsparcia zawartych w dokumencie.

Raport stanowi podsumowanie przebiegu konsultacji społecznych wraz z analizą zgłoszonych uwag, opinii i postulatów, które posłużyły do uzupełnienia i modyfikacji projektu FEŁ2027.

Poniżej zamieszczono Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.

Jednocześnie 30 listopada 2021 r. ZWŁ przyjął projekt FEŁ2027 (wersja 2) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, który uwzględnia większość zgłoszonych postulatów. Od 2 grudnia 2021 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne tych dokumentów. Na stronie głównej RPO WŁ zamieszczono szczegółowe informacje na ten temat.

 
Top