Szczegóły wniosku o dofinansowanie przekazanego do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego wdrażania programów typu outplacement

Data publikacji: 24.11.2021 r.

Poniżej publikujemy szczegóły wniosku o dofinansowanie przekazanego do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego wdrażania programów typu outplacement.

Szczegóły wniosku

 
Top