Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Dłutów - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 19.11.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/20, pn. „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna” złożony przez Gminę Dłutów Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1071/21 z dnia 15.11.2021 roku uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 555 640,71 PLN do kwoty 630 297,99 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top