Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dłutów - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0001/20, pn. „Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Polna” złożony przez Gminę Dłutów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 75.00% punktów. Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/20.

 
Top