Ochotnicze Straże Pożarne mają szansę na nowe samochody ratowniczo-gaśnicze

Data publikacji: 06.10.2015 r.

Do 12 października br. czekamy na wnioski w ramach konkursu wspierającego rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie województwa łódzkiego.

Jednostki samorządu terytorialnego (oraz ich związki i stowarzyszenia), a także organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów zakupu samochodów, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych.

Do rozdysponowania jest blisko 6,5 mln zł!

Szczegóły, w tym dokumentacja konkursowa, dostępne są tutaj.

W przypadku pytań dotyczących konkursu zachęcamy do kontaktu z pracownikami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe).

 
Top