Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 02.09.2021 r.

Informujemy o zmianie Regulamin Konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-003/21 w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu po zmianie wynosi: 2 972 632,43 EUR co stanowi 13 413 112,04 PLN.

Regulamin konkursu po zmianach

Wykaz zmian w regulaminie

 
Top