Zmiana Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych: IX, X, XI, XII RPO WŁ na lata 2014-2020.

W dniu 30 września br. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr 1079/15 w sprawie: zmiany uchwały Nr 801/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, kwalifikacje, umiejętności, XII Pomoc Techniczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Poniżej przedstawiamy opis wprowadzonych zmian oraz ujednolicony tekst dokumentu.

Zmiany obowiązują od dnia 30 września 2015 r.

pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.219.9 KB

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, XII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 1.83 MB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2015-09-30
 
Top