Informacje o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 26.07.2021 r.

Poniżej publikujemy informację o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego dotyczącego realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE”"

Informacja o projekcie wybranym do dofinansowania

 
Top