Informacje o wniosku przekazanym do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiającej wydłużenie aktywności zawodowej

Data publikacji: 22.06.2021 r.

Poniżej publikujemy informacje o wniosku o dofinansowanie, który zostal przekazany do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla naboru pozakonkursowego dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiającej powroty do pracy oraz umożliwiającej wydłużenie aktywności zawodowej.

Informacje o wniosku

 
Top