Informacje o projekcie wybranym do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego transportu kolejowego

Data publikacji: 18.06.2021 r.

Poniżej publikujemy szczegóły projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną oraz został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dotyczącego transportu kolejowego.

Informacje o projekcie

 
Top