Zmiana regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego transportu kolejowego

Data publikacji: 18.06.2021 r.

15 czerwca 2021 roku dokonaliśmy zmian regulaminu konkursu zamkniętego dotyczącego transportu kolejowego. Zmiana została podyktowana zwiększeniem alokacji w ramach przedmiotowego konkursu w celu dofinansowania projektu, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Regulamin konkursu po zmianach

 
Top