Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Dłutów - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 01.06.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/20, pn. „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna” złożony przez Gminę Dłutów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 521/21 z dnia 28.05.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 487 602,87  PLN.

Informacja o projekcie

 
Top