Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dłutów - niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 06.04.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.01.01-10-0002/20, pn. „Budowa parkingu dla samochodów i rowerów przy węźle przesiadkowym w Dłutowie ul. Główna” złożony przez Gminę Dłutów uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top