Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Brzeziny - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 22.02.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0011/20 pn. „Poprawa jakości powietrza uzyskana poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeziny – budynek w Małczewie’’ złożony przez Gminę Brzeziny uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top