Wybór do dofinansowania projektu złożonego w trybie pozakonkursowym przez Gminę Tuszyn - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 18.11.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0008/20, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn, ul. Szpitalna 3” złożony przez Gminę Tuszyn został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1132/20 z dnia 13.11.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 377 448,05 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top