Podniesienie dofinansowania dla projektu pozakonkursowego złożonego przez Gminę Miasta Głowno - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 22.10.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0003/20, pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 2 w Głownie” złożony przez Gminę Miasta Głowno Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1062/20 z dnia 20.10.2020 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 596 727,64 PLN do kwoty 717 739,28 PLN.

Informacja o projekcie

 
Top