Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Miasto Głowno - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 01.07.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/20, pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1” złożony przez Gminę Miasta Głowno uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 83,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-001/20.

 
Top