Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Głowno - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 04.06.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/20 pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Ludwika Norblina 1” złożony przez Gminę Miasto Głowno uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top