Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego przez Powiat Brzeziński - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 12.05.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0005/19, pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej, znajdującego się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie”. złożony przez Powiat Brzeziński został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr436/20 z dnia 8.05.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 651 856,76 PLN.

Szczegółowe informacje o projekcie

 
Top